Khải Tượng

Trường Nền Tảng Tâm Vấn là một khoá học 6 tháng để trang bị cho sinh viên biết cách tâm vấn Cơ Đốc đúng với Kinh Thánh. Khoá học này sẽ giúp sinh viên trải qua quá trình chữa lành và phục hồi theo đúng Kinh Thánh, giúp cho sinh viên tăng trưởng và đào sâu mối liên hệ cá nhân với Chúa. Khoá học này nhằm phát triển nhân cách của một Cơ Đốc nhân trưởng thành trong mỗi bạn sinh viên để giúp ích cho chức vụ sau này của họ.Bạn có muốn đồng hành với Chúa và người khác để đem đến sự phục hồi, chữa lành và sự toàn vẹn cho các dân tộc không? Mọi người từ các nền văn hoá đều trải qua đau đớn và khổ sở trong thế giới đầy tan vỡ này. Cho dù nỗi đau thương ấy ở bên trong mỗi cá nhân, trong gia đình, trong văn hoá, hay trong đất nước, thì sự chữa lành là một phần quan trọng của quá trình trở thành môn đồ.

Giai đoạn một sẽ trang bị cho sinh viên trong chức vụ sau này. Với 12 tuần học lý thuyết đa dạng cùng nhiều đề tài, nhóm nhỏ, thực hành kỹ năng, tập luyện, tự học và môn đồ hoá một kèm một.

Giai đoạn hai, kỳ thực tập sẽ kéo dài 10 tuần. Đây là khoảng thời gian quan trọng để mài giũa kiến thức, kỹ năng, tâm tánh của sinh viên trong môi trường xuyên văn hoá. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để dạy dỗ và tâm vấn khi làm việc cùng nhau.


Các Đề Tài Trong Khoá Học

Liệu Pháp Nghệ Thuật – Bày tỏ bản thân cách sáng tạo trong tâm vấn Cơ Đốc
Nhận Diện Giới Tính – Nhận diện chính mình trong Chúa và nhận diện bản thân
Dây Chuẩn Mực – Năng quyền của thập tự giá
Phả Hệ – Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho gia đình chúng ta
Thực hành mục vụ xuyên văn hoá
Nên Tảng Tâm Vấn Theo Kinh Thánh và Lắng Nghe Chủ Động
Phục Hồi Nền Tảng – Chữa lành & Phục hồi qua mối liên hệ với Chúa và người khác
Nhận biết ân điển của Cha trên trời và bày tỏ ân điển với người khác
Quan điểm của Kinh Thánh về tính cách con người
Vai trò của Đức Thánh Linh trong tâm vấn, cầu thay và chiến trận thuộc linh


Các Khoá Học Sắp Tới

FCM 2021FCM 2023
Bắt đầu: Chưa có
Kết thúc: Chưa có

Hạn chót đăng ký: Chưa có
Bắt đầu: Chưa có
Kết thúc: Chưa có

Hạn chót: Chưa có
Kỳ lý thuyết của FCM kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020

Costs

Lý thuyết

Loại A = $2000
Loại B = $1,500
Loại C = $1000
Xếp loại học phí trong TNVSM

Thực tập

Trường cấp hai như FCM không bắt buộc đi thực tập. Phí thực tập tuỳ thuộc vào địa điểm thực tập. Áp dụng mức phí chung cho bất kỳ địa điểm thực tập là $1000-$2000. Sinh viên cần chuẩn bị tối thiểu mức phí trên cho chuyến thực tập.


Yêu cầu đã tốt nghiệp:
Trường Huấn Luyện Môn Đồ