Trường huấn luyện môn đồ (gọi tắt là DTS) muốn giúp đỡ các bạn sinh viên có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Khoá học này cũng là cơ hội để khám phá sự kêu gọi mà Chúa đặt để trên cuộc đời của bạn. DTS là khoá học dành cho những ai muốn đi theo Chúa Giê-xu một cách tươi mới hơn với một góc nhìn đa chiều hơn.

DTS là trường đầu vào không chỉ để bạn trở thành nhân sự của TNVSM, mà còn để tiếp tục theo học các trường huấn luyện cấp hai trong TNVSM. Hầu hết các sinh viên DTS đều được đăng ký vào Trường Đại Học Các Dân Tộc của TNVSM.

Bạn muốn có mối liên hệ sâu sắc hơn với Chúa phải không? Bạn có sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất để chia sẻ tình yêu của Chúa không? Tại TNVSM HCMC, chúng tôi muốn biết Chúa và giúp người khác biết Ngài. Chúng tôi trang bị cho những cuộc đời thực sự muốn ảnh hưởng thế giới cho Chúa Giê-xu. 

Trường huấn luyện môn đồ (gọi tắt là DTS) là một khoá học được chia làm hai phần để giúp các bạn trẻ bước vào sứ mạng toàn cầu. Trong 3 tháng đầu tiên của DTS, thường gọi là “phần lý thuyết”, sẽ học nội trú tại TNVSM HCMC từ các diễn giả đáng tin cậy sẽ dạy dỗ các đề tài như Bản chất và Đặc tánh của Đức Chúa Trời, Lắng nghe tiếng Chúa, Mối quan hệ và Sứ mạng. Mục tiêu của phần lý thuyết là để Đức Chúa Trời thay đổi lối sống của các sinh viên dựa vào những gì các bạn học được mà không chỉ dừng lại ở phương diện kiến thức. Sinh viên cũng có thời gian biệt riêng mỗi tuần để thờ phượng, cầu nguyện và phát triển những kỹ năng và sự lựa chọn để sử dụng trong công tác sứ mạng. Các bạn sẽ được sống trong môi trường cùng lứa tuổi và cùng nhau đeo đuổi một mục tiêu đó là – biết Chúa và giúp người khác biết Ngài. Đây là một môi trường tuyệt vời để học hỏi và tăng trưởng!

Phần thứ hai trong DTS là 2 tháng thực tập. Kỳ thực tập giúp cho các bạn sinh viên áp dụng những gì đã học và chia sẻ Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ trong môi trường xuyên văn hoá. Kỳ thực tập sẽ cho các bạn sinh viên nhìn thấy cánh đồng sứ mạng xuyên văn hoá qua việc phục vụ các tín hữu địa phương, các mục vụ đang hoạt động và những tôi tớ hầu việc Chúa trọn thời gian. Các bạn sẽ làm việc và phục vụ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đó là giúp người khác biết Ngài. Vì vậy, nếu bạn chọn học DTS, bạn đang dự phần vào phong trào diễn ra toàn cầu để giúp mọi dân tộc trên thế giới biết Chúa Giê-xu.

Học DTS là một cơ hội tuyệt vời để tập trung đeo đuổi Đức Chúa Trời, để Ngài biến đổi đời sống bạn và tìm kiếm tấm lòng của Chúa dành cho các dân tộc. Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến phiêu lưu không thể bỏ qua này thì hãy đến với chúng tôi!


Các Đề Tài Trong DTS

Bản chất và Đặc tánh của Đức Chúa Trời
Lắng nghe tiếng Chúa
Tấm lòng Cha trên trời
Nhận diện chính mình
Dân chuẩn mực
Mối quan hệ
Chiến trận thuộc linh
Đức Thánh Linh
Thế giới quan theo Kinh Thánh
Tôn Giê-xu là Chúa
Môn đồ hoá
Sứ mạng


Các Khoá Học Sắp Tới

Tháng 3Tháng 9
DTS 2020Bắt đầu: 2 Tháng 3
Kết thúc: 8 Tháng 8

Hạn chót: 1 Tháng 2
Bắt đầu: chưa có
Kết thúc: chưa có

Hạn chót: chưa có
DTS 2021Bắt đầu: 1 Tháng 4
Kết thúc: 14 Tháng 8

Hạn chót: 1 Tháng 2
Bắt đầu: 6 Tháng 9
Kết thúc: 19 Tháng 2

Hạn chót: 1 Tháng 8
DTS 2022Bắt đầu: 7 Tháng 3
Kết thúc: 20 Tháng 8

Hạn chót: 1 Tháng 2
Bắt đầu: 5 Tháng 9
Kết thúc: 18 Tháng 2

Hạn chót: 1 Tháng 8

Học Phí

Lý thuyết

Loại A = $2000
Loại B = $1500
Loại C = $1000

Xếp loại học phí trong YWAM

Thực tập

Phí thực tập tuỳ thuộc vào địa điểm thực tập. Chi phí chung cho bất kỳ địa điểm nào là $1000-$2000. Sinh viên cần chuẩn bị tối thiểu mức phí trên trước khi đến học DTS.


DTS của TNVSM là một khoá học được đăng ký trong hệ thống Trường Đại Học Các Dân Tộc (U of N). Sinh viên sẽ nhận được 20 chứng chỉ sau khi hoàn tất Trường Huấn Luyện Môn Đồ kéo dài sáu tháng (DSP 211,212). Những chứng chỉ này sẽ được áp dụng vào chương trình cấp bằng của U of N hoặc sẽ được chuyển sang các trường đại học có liên kết khác. Tốt nghiệp DTS của TNVSM là trường đầu vào để tiếp tục học các trường huấn luyện, các chương trình cấp bằng và trở thành nhân sự trọn thời gian với TNVSM (YWAM).

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua dtshcmc@gmail.com