Trường nghiên cứu Kinh Thánh – Tân Ước


Là người tin Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải nhận biết và hiểu rõ Lời Chúa một cách sâu sắc, mỗi cá nhân đều có cơ hội biết cách nghiên cứu, khám phá và áp dụng lẽ thật từ Lời Chúa trong đời sống của mình. Trường Nghiên Cứu Kinh Thánh (School of Biblical Studies) là một khoá học 9 tháng để sinh viên nghiên cứu toàn bộ 66 sách của Kinh Thánh. Sinh viên được học Kinh Thánh theo hướng quy nạp, họ phải quan sát bản văn và để chính bản văn hình thành niềm tin của họ. Khi học, sinh viên sẽ vừa học vừa sống trong cộng đồng với các sinh viên cùng lớp. Sinh viên sẽ được truyền thụ những nguyên tắc: quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Họ sẽ nghiên cứu từng sách và khám phá bức tranh lớn, đồng thời cũng đào sâu từng đoạn văn một cách chi tiết. Trường sẽ nhấn mạnh vào khía cạnh hiểu biết văn hoá và bối cảnh lịch sử của từng trước giả và đọc giả đầu tiên của mỗi sách. Sinh viên sẽ phải giải nghĩa Kinh Thánh theo lối suy nghĩ của đọc giả đầu tiên, sau đó họ sẽ tìm được những lẽ thật trường tồn và áp dụng tất cả vào trong đời sống cá nhân. Các sinh viên sẽ có cơ hội bày tỏ những gì học được qua đời sống mỗi ngày; trường không chỉ dừng lại ở kiến thức, mà còn hướng tới những áp dụng thực tiễn. Các nhân sự Trường Nghiên Cứu Kinh Thánh là những giáo sĩ sẽ gặp gỡ sinh viên để giúp đỡ họ tăng trưởng đời sống cá nhân, hiểu rõ hơn về Kinh Thánh và áp dụng phương pháp quy nạp.

Đây là một khoá học quý báu dành cho bất kỳ đối tượng nào muốn thực thi Đại Mạng Lệnh môn đồ hoá muôn dân qua việc chia sẻ và dạy dỗ Lời Chúa.


Chi tiết về khoá Tân Ước

Trường sẽ bắt đầu với 3 tuần hội thảo giới thiệu về nguyên tắc quy nạp để nghiên cứu Kinh Thánh. Các sách sẽ nghiên cứu là những sách Phúc Âm, Công-vụ Các sứ đồ, các thư tín của sứ đồ Phao-lô, thư tín Hê-bơ-rơ và những sách còn lại trong Tân Ước. 


Trường sắp khai giảng

SBS 2020SBS 2021

Bắt đầu: Chưa có
Kết thúc: Chưa có

Hạn chót nộp đơn: Chưa có

Bắt đầu: Chưa có
Kết thúc: Chưa có

Hạn chót nộp đơn: Chưa có

Học phí

Lý thuyếtThực tập
Nước A = $1,500
Nước B = $1,200
Nước C = $1,000

(Chi phí chưa bao gồm chỗ ở
và tiền ăn)

Xếp loại học phí trong YWAM
Không yêu cầu

Yêu cầu đã tốt nghiệp:
Trường Huấn Luyện Môn Đồ

Xin liên hệ chúng tôi qua sbs@uofnhcmc.org nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào!