DTC là chữ viết tắt của Discipleship Training Course, dịch là Khoá Huấn Luyện Môn Đồ. Với nhu cầu nhìn thấy những người trẻ cần được huấn luyện và môn đồ hóa cho Đấng Christ, chúng tôi, thuộc tổ chức Thanh Niên với Sứ Mạng, với nhiều ao ước cho giới trẻ Cơ Đốc, mong muốn mở ra một trường đào tạo để huấn luyện thanh niên Cơ Đốc tại Việt Nam nhận biết lẽ thật từ Lời Chúa, kinh nghiệm đời sống gần gũi với Chúa, thi hành Đại mạng lệnh, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về thuộc linh cũng như thuộc thể của xã hội Việt Nam, đồng thời hy vọng các bạn trẻ sẽ có được tầm nhìn lớn hơn ở trong Ngài.

Đây là khóa học đã được xác chứng bởi sự hướng dẫn rõ ràng từ Chúa, lớp học đầu tiên được hình thành vào năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã và đang huấn luyện nhiều bạn trẻ từ rất nhiều nơi , các bạn được Chúa đụng chạm qua khóa học, phát triển mối quan hệ mật thiết với Ngài, có tấm lòng và ý thức rõ ràng về Đại Mạng Lệnh, cũng như sống với Đại điều răn mà Ngài đặt để trên từng cuộc đời của một người môn đồ. DTC là khóa học nhỏ gồm nhiều môn học khác nhau. Chúng tôi tập trung vào việc giúp sinh viên có một cái nhìn sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng yêu thương và đầy dẫy lòng thương xót, Ngài là Đấng ghét tội lỗi. Sinh viên cũng được khám phá về bản thân, biết mình là ai và sống để làm gì. Đồng thời  các bạn còn được gây chú ý với những đề tài thách thức và bao quát hơn về sứ mạng, phát triển cộng đồng và những bài học giúp các bạn trẻ nhìn nhận về tội lỗi, hầu cho qua đó thanh niên Cơ Đốc Việt Nam sẽ biết lựa chọn một lối sống thánh khiết và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, vươn ra cộng đồng giúp ích cho xã hội và bước theo sự kêu gọi và khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên cuộc đời của họ. Vào cuối khóa học, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, ra đi làm chứng, tiếp xúc với con người trong xã hội và nhiều khía cạnh mà chính Chúa Jêsus Christ đã vươn đến khác nữa.

Chúng tôi mong muốn sinh viên tham dự khóa học sẽ nhận thức được ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của họ. Đã có rất nhiều sinh viên, sau khi tốt nghiệp các khóa DTC được thay đổi và nhận biết nhu cầu về con gặt đang còn rất nhiều, cũng như việc sống và bước đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên chính cuộc đời mình. Ngoài ra, DTC còn có những anh em tình nguyện phục vụ và hướng dẫn trong vai trò lãnh đạo, dẫn dắt các bạn sinh viên từng bước trong suốt khóa học.

Khoá Huấn Luyện Môn Đồ sẽ kéo dài 6 tháng, đặc biệt dành cho những bạn đang là sinh viên, người đi làm, người có gia đình, đang phục vụ Hội thánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khoá học sẽ diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần và sẽ có chuyến đi thực tập 10 ngày vào cuối khoá tuỳ thuộc vào địa điểm.


KHÓA HỌC SẮP TỚI

DTC 2020DTC 2021
Bắt đầu: TBD
Kết thúc: TBD

Hạn nộp đơn: TBD
Bắt đầu: TBD
Kết thúc: TBD

Hạn nộp đơn: TBD

HỌC PHÍ

Lý thuyết

4 triệu đồng/sinh viên

Thực tập

Tuỳ vào địa điểm, chi phí cần chuẩn bị trước là từ 5 triệu đồng.


Hãy liên hệ với chúng tôi qua dtchcmc@gmail.com